Foreløpig ingen resultater

Det er foreløpig ingen resultater klare etter helgens miljøundersøkelser av «Murmansk».

Den Russiske krysseren «Murmansk»

Den Russiske krysseren «Murmansk».

Foto: Mikalsen, Steinar / SCANPIX

Resultatene fra stikkprøvene må analyseres, og er først ferdig i september, sier overingeniør Guri Nesje fra Havforskningsinstituttet, som nettopp er ferdig med undersøkelsene på Sørvær.

- Vi gikk rett til vraket og begynte å ta sedimentprøver i umiddelbar nærhet til vraket. Vi tok prøver av sjøbunnen like ved vraket og omtrent 100 meter fra vraket i tillegg til referanseprøver et godt stykke fra vraket, et sted vi regner med ikke er påvirket av eventuell forurensing fra vraket.

SAMLESIDE: Alt om krysseren «Murmansk»

Tar tid

Prøvene som ingeniørene Grete Tveit og Guri Nesje nettopp er ferdig med er på oppdrag av Kystverket. Men det tar tid før resultatene fra helgas arbeid blir kjent.

- Disse prøvene vil bli undersøkt etter fem typer miljøgifter ved vårt laboratorium ved Havforskningsinstituttet. Noen av prøvene skal så sendes til Norsk institutt for vannforskning, og det er disse to institusjonene som skal analysere prøvene. Foreløpig kan vi ikke si noe om resultatet av prøvene, men vi regner med dette er klart til 1. september.

Det betyr at folk på Sørvær må smøre seg med enda mer tålmodighet før de få vite om det er miljøgifter i og rundt vraket eller ikke.

Usikker på om prøvene er tilstrekkelig

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly er heller ikke sikker på om de prøvene som nå er tatt kan avkrefte eller bekrefte om det er miljøgifter i eller rundt vraket av Murmansk.

- Det er litt tidlig å si for mye om det, vi har tatt et utvalg prøver i denne omgangen i spredte lokasjoner rundt vraket med håp på at det kan si noe om spredning av miljøgifter fra vraket. Men om dette er tilstrekkelig det må vi komme tilbake til når vi ser resultatene av prøvene.