NRK Meny

Foreldre må avgi urinprøve

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne vil pålegge foreldre å ta imot hjelp fra barnevernet, skriver Aftenposten. I dag kan foreldre nekte å motta slik hjelp. Dette ønsker Horne å få slutt på i et lovforslag. Dermed kan barnevernet pålegge urinprøve og meldeplikt om Horne får det slik hun vil.