NRK Meny

Forbyr røyk, snus og banning

All tobakksbruk blir nå forbudt på videregående skoler i Troms. I det nye ordensreglementet for de videregående skolene blir røyking og snusing forbudt både innedørs og på uteområdene. I reglementet står det også at grov språkbruk og fysisk, verbal eller digital krenkende atferd som mobbing, diskriminering, seksuell trakassering og vold ikke aksepteres.