Forberedt på ulovlig innvandring

Russland og Norge var forberedt på at ulovlig migrasjon ville kunne øke før asylkrisen 2015. Myndighetene var også forberedt på at dette kunne føre til økt terrorfare. Det viser flere dokumenter NRK har fått innsyn i. Politimesteren Ellen Katrine Hætta i Finnmark mener de har gjort gode tiltak, men vil ikke si hvor mange som lykkes med å ta seg ulovlig over grensen hvert år.