Forbereder lufthavn-utbygging

Avinor forbereder nå utbygging på Tromsø lufthavn. Hvis alt går etter planen får vi til oppstart på byggingen i 2019. Allerede i vinter settes det i gang flere forbedringsprosjekter. Blant annet skal toalett-fasilitetene i nordre pir utbedres, og mellometasjen inn mot sikkerherhetskontrollen skal utvides for å få bedre flyt, melder Avinor.