Forbedret resultatene

Harstad kommune kommer bedre ut i Kommunebarometeret for i år sammenlignet med tidligere år. Det viser analysen gjennomført av Kommunal rapport. Sett under ett er resultatene bedret fra 225. plass til 208. plass av alle landets kommuner. Det er særlig innen eldreomsorg resultatet er bedret fra 28. plass til 23. plass av alle landets 428 kommuner. Derimot forverres rangeringen for grunnskolen fra 208. plass til 227. plass.