NRK Meny
Normal

For mange rein er skadelig for dyrene

Ifølge forskere er det ikke balanse mellom antall dyr og beiteområder.

Rein

Det viser seg å være for mange reinsdyr, blant annet på Finnmarksvidda.

Foto: Colourbox

– I rapporten vår anbefaler vi å gjøre om på erstatningsordningen. Vi ser at man er plaget med reintall som ikke er i balanse med beitene i Finnmark. det samme gjelder andre steder, og dette skyldes de gode erstatningsordningene, sier Torkild Tveraa, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK.

Fredag omtalte Dagens Næringsliv rapporten Tveraa har vært med å utforme.

– I rapporten fant vi ut at en stor del av tapene av rein som rapporteres å skyldes rovdyr i realiteten skyldes sult og klima. Bare en liten del av tapene kan forklares med bakgrunn i rovdyrbestanden, sier Tveraa.

Torkild Tveraa

Torkild Tveraa, forsker ved Norsk institutt for naturforskning, fikk en hektisk dag etter at rapporten om reintapene ble omtalt i Dagens Næringsliv.

Foto: Petter Strøm

Miljøvernforbundet er enig

Norges miljøvernforbund reagerer med lettelse på rapporten fra NINA.

– Vi har hele tiden sett på antall rein og utarmede beiter som det største problemet for reindriftsnæringen på Finnmarksvidda. Dårlige forhold for reinen fører til økt dødelighet og svakere kalver, skriver politisk nestleder i forbundet, Ørjan Holm i en pressemelding.

De håper nå at de involverte i reindriftsnæringen tar rapporten til etterretning.

Lønner seg

– Erstatningsordningen presser bestanden opp. Har du en stor flokk kan du produsere og selge kjøtt i gode år, og kreve erstatning i dårligere år, sier Tveraa.

– Tror du reineierne gjør dette bevisst?

– Ikke bevisst, men det er den situasjonen som lønner seg mest.

– Stemmer ikke

På landsbasis ble det søkt om rovdyrerstatning for 35 prosent av kalvene som ble meldt tapt i 2011. Troms hadde det høyeste snittet, på 56 prosent.

I rapporten kommer det frem at 15 prosent av tapene, i for eksempel Nord-Trøndelag, skyldes rovdyr. Situasjonen er lik flere andre steder i landet.

– Rovdyrbestanden sett opp mot tapstallene stemmer ikke. I Troms har vi så vidt jeg husker tre gaupefamilier og fem jervefamilier. De er ikke i stand til å drepe 56 prosent av reinkalvene som døde, sier Tveraa.

Blandede tilbakemeldinger

Tveraa og hans kolleger har presentert tallene for blant andre Sametinget og for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

– Tilbakemeldingen er blandet. Vi får dem som er uenig i resultatene, men også dem som sier at det er en konklusjon de kjenner seg igjen i, sier Tveraa.

Leder for NRL, Nils Henrik Sara, sier at mye av det som står i rapporten er riktig, men at konklusjonen er feil.