For første gang skal hysj-hysj-tema fra den kalde krigen fram i lyset

Norske og russiske forskere deltar på en stor konferanse i Vadsø mandag og tirsdag. Men norsk militær etterretning uteblir.

Forsvarets stasjon Viksjøfjell

Forsvarets stasjon i Varanger i Vadsø er en lytte- og peilestasjon. Stasjonen har også ansvar for et administrasjons- og støtteelement på Høybuktmoen og en innsamlingsenhet på Viksjøfjell, begge i Sør-Varanger kommune.

Foto: Forsvaret / Forsvaret

– Det er naturlig for oss å delta, sier professor Tone Bleie ved UiT – Norges arktiske universitet til NRK. Universitetet er medarrangør.

Bleie mener UiT har en særlig forpliktelse til å styrke og lede en akademisk og sivilsamfunnsmessig diskusjon om den militære etterretningsaktiviteten i nordnorske lokalsamfunn.

Det er to bøker av NRK-journalist Bård Wormdal i Vadsø som utgjør bakgrunnen for konferansen; «Satellittkrigen» og «Spionbasen».

Der spør han om norsk etterretning virkelig er under demokratisk kontroll. Han hevder at offentligheten er ført bak lyset i spørsmålet om Norges militære forhold til USA. Wormdal har etter at bøkene kom ut fartet verden rundt som foredragsholder om temaet.

Mangler svar

Vadsø er et naturlig sted for konferansen i og med de militære anleggene ved byen – store kupler med radarsystemer – som tar ned signaler fra satellitter.

Norsk offentlighet har aldri fått svar på påstander om amerikanske militære myndigheter har finansiert og bygd opp anlegget. Lignende anlegg, med påstått bare sivile forskningsoppdrag, har man på Svalbard og i Antarktis.

Etterretningskonferansen, som er fulltegnet, er kommet i stand i et samarbeid mellom UiT – Norges arktiske universitet og Barents Press Russland og Barents Press Norge, samt Forklaringskraft A/S i Vadsø.

I den såkalte Listesaken fra 1977 ble Nytid-journalist Ivar Johansen dømt for å ha laget en liste basert på åpne kilder, med navn på ansatte i de hemmelige tjenestene.

Han er en av de mange innlederne i konferansen som går over to dager. Blant andre innledere er tidligere forsvarsminister, nå leder av Stortingets utvalg for hemmelige tjenester, Eldbjørg Løwer. Det kommer også norske og russiske forskere.

E-sjefen uteblir

Forsvaret og Etterretningstjenesten har avslått å delta i konferansen. E-sjef Morten Haga Lunde sier til Aftenposten at konferansen er en mistenkeliggjøring av ansatte i Etterretningstjenesten.

Blant spennende titler på innledningene er; «Dilemmaet av å vite litt, men ikke alt – for så å ikke å kunne fortelle det man vet», og «Har myndighetene rett til å lyve i ømtålige sikkerhetspolitiske spørsmål?».

Konferansen har økonomisk støtte fra Fritt Ord, UiT – Norges arktiske universitet, Barentssekretariatet, Norsk Journalistlag, Vadsø kommune og Finnmark og Troms fylkeskommuner.