For få ladere til el-bil

21 kommuner i Troms har for få hurtigladere for el-bil etter Enovas målsetting.Enova gir tilskudd til alle som vil etablere hurtigladere i kommuner med færre enn to ladere. Det gjelder nesten 300 kommuner i hele landet. Kåfjord kommune har som eneste kommune i Troms fått tilskudd fra Miljødirektoratet til å etablere ladestasjoner.