NRK Meny
Normal

Lærere mangler utdanning i det de underviser

Mange lærere i grunnskolen mangler utdanning i fagene de underviser i. Utdanningsforbundet mener dette gir dårligere undervisning i skolen.

Undervisning

I Finnmark er det nærmere 20 prosent av lærerne som mangler studiepoeng i norsk og matematikk. Dette fører til dårligere undervisning i skolen, mener Utdanningsforbundet.

Foto: Colourbox

Flere lærere i grunnskolen mangler studiepoeng i fagene de underviser i.

Det kommer frem av resultater knyttet til Statistisk sentralbyrås kompetanse profil

Kent Gudmundsen

Stortingspolitiker fra Høyre, Kent Gudmundsen oppfordrer nå kommunene i Finnmark til å videreutdanne lærere som mangler nødvendig utdanning.

Foto: Turi Enoksen / NRK

i grunnskolen.

I Finnmark er det nærmere 20 prosent av lærerne som mangler studiepoeng i norsk og matematikk, og fylket har flest lærere i landet som mangler utdanning i samfunnsfag.

– Unntaksbestemmelsen har blitt en sovepute

Nå ber stortingspolitiker om at skoleeieren prioriterer videreutdanning av lærerne.

– Ingen pedagoger er vel så god at man kan lære bort noe som man ikke kan selv, derfor er det viktig at vi tar grep om dette, sier stortingspolitiker Kent Gudmundsen fra Høyre.

Han tror unntaksbestemmelsen i opplæringsloven har mye av skylda.

– Det har vært mulig å ansette en del lærere uten at de nødvendigvis fyller de faglige kvalifikasjonene. Vi ser jo at den unntaksbestemmelsen har blitt en sovepute til de små skolene. I så måte har vi jo egentlig fått en skjevfordeling av den faglige kompetansen i lærerstaben som ikke er gunstig hvis vi skal ha målene til å sikre en god faglig bredde i undervisninga i hele Norge, uansett hvor du bor, sier Gudmundsen fra Høyre.

Nå oppfordrer han kommunene til å tak i problemet med kompetansekartlegging og etterutdanning.

Uvisst hvor mange som mangler poeng

I Finnmark er det nærmere 20 prosent av lærerne som mangler studiepoeng i

Oppvekstsjef Mads Stian Hansen, Alta

Kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta, Mats Stian Hansen er klar over problemet, men vet ikke hvor mange lærere som mangler utdanning i kommunen.

Foto: Farid Ighoubah

norsk og matematikk og fylket har flest lærere i landet som mangler utdanning i samfunnsfag, der 48 prosent ikke har studiepoeng.

Kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta, Mats Stian Hansen er klar over problemet.

– Jeg tenker at det ikke er godt nok. Også i Alta kommune så har vi lærere som underviser i de fagene uten at de har de studiepoengene som kreves. Vi har ikke konkrete tall på hvor mange av våre lærere som er i en slik situasjon, men vi holder på med å kartlegge kompetansen til våre lærere, sier Hansen.

Dette skal være en prioritert jobb framover i kommunen.

– Vi har tenkt å ha stort fokus på det i årene som kommer og prioritere det enda høyere, sier Hansen.

– Realiteten er verre enn statistikken

– Det er jo et ansvar nå som kommunene må ta på seg og sikre at vi får

Anette Berger

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet, Anette Berger mener problemet med lærere uten utdanning, er større enn tallene viser.

Foto: Robin Mortensen/NRK

nødvendig kompetanse inn i skolen, sier lokallagsleder i Utdanningsforbundet, Anette Berger om situasjonen.

Hun mener det er beklagelig at så mange lærere mangler utdanning i fagene de underviser i, men påpeker også at problemet egentlig er mye større enn tallene viser.

– Nå er det slik at ifølge statistikken, så har vi så og så mange prosent, men det reelle er jo større fordi at vikarene også i skolen er ukvalifiserte. Så problemet er egentlig dobbelt så stort som det vi ser her. Konsekvensene blir jo undervisning som gjennomføres av ikke-pedagogisk personell og folk som ikke har nok kompetanse. Det gir jo mange konsekvenser, blant annet dårligere undervisning og dårligere oppfølgning av enkeltelever, sier Anette Berger.