NRK Meny

For dårlig nødstrømsberedskap

Norges vassdrags- og energidirektorat er bekymret for beredskapen rundt nødstrøm, etter å ha kartlagt bare to av fylkene her i landet. – Undersøkelsene bekrefter det de tre nordnorske fylkesmennene har påpekt overfor regjering, sier fylkesmann i Troms, Bård Pedersen. – Vi mener krafttilførselen til landsdelen er svært sårbar og altfor dårlig, sier han.