NRK Meny
Normal

NHO mener mange fylkeskommuner mangler kompetanse

NHO mener mange fylkeskommuner kan for lite om å inngå kontrakter om buss- og båtruter. Dette fører til uovernstemmelser og rettssaker med millionsøksmål. Næringsministeren er bekymret og vil vurdere situasjonen.

NHO

Administrerende direktør i NHO Sjøfart, Harald Thomassen.

Foto: NRK

– Bussen stopper helt opp, og begynner bare å spinne. Etter hvert begynner den å trille nedover. Mannskiten passer best i en bilpresse spør du meg, sier en av Nobinas bussjåfører til NRK.

Problemer med bussene og problemer med hurtigbåtene. Troms fylkeskommune har vært i konflikt med flere av transportselskapene i fylket.

Mange rettssaker og 15 millioner kroner i bot fra Kofa, statens klagenemnd til fylkeskommunen er blitt resultatet.

Folkevalgte og anbudsregler

– Enklere da staten tok seg av det

NHO hevder de har forklaringen på de mange rettstvistene.

– Det er en del fylkeskommuner som ikke evner å fastlegge kriteriene for hvordan anbudskonkurranser skal foregå. De vet ikke helt hva det vil si å drive ferge og hurtigbåtvirksomhet, sier administrerende direktør i NHO Sjøfart, Harald Thomassen.

NHO mener at det var enklere da staten tok seg av slike kontrakter.

– Nå sitter hver fylkeskommune med sin konkurransemal. De administrerer dette på ulik måte. Det er bygget et byråkrati opp omkring det enkelte stedet. det fører til at man ofte får tolkningstvister på avtalen som igjen fører til rettssaker. Det er dyrt for samfunnet, sier Thomassen.

Kjenner seg igjen i kritikken

Ole M. Johansen er leder for samferdsels- og miljøkomiteen i Troms fylkeskommune. Han kjenner seg igjen i kritikken fra NHO.

– Hvis man hadde hatt en eller form for standard som man kunne gå ut fra, så ville det klart vært en fordel, sier Johansen.

Gruppelederen i Arbeiderpartiet i Troms fylkesting, Cecilie Myrseth, mener standardkontrakter ikke kan brukes i byer med ulikt klima og veinett.

– Men det ble lagt inn fra det gamle fylkesrådet sin side, en styrking av innkjøpskompetanse og juridisk kompetanse. For det har vi lite av, sier Myrseth til NRK.

Vil komme tiltak

Administrerende direktør i NHO Sjøfart, Harald Thomassen sier at næringsminister, Monica Mæland, er veldig opptatt av at offentlige innkjøp skal foregå på en forsvarlig måte.

– Jeg vet at Mæland foretar en kartlegging av dette, og det vil sikkert komme tiltak som kan forbedre situasjonen, sier Thomassen.