Befolkningen i Longyearbyen tryggere etter skredrapport

Noen beboere i Longyearbyen hadde ventet mer konkrete råd i skredrapporten.

Folkemøte Svalbard

De lyttet og hadde mange spørsmål, innbyggerne i Longyearbyen torsdag kveld.

Foto: Rune N.Andreassen / NRK

Mer enn 100 beboere i Longyearbyen møtte opp til folkemøtet om NVEs skredrapport torsdag kveld. Noen var skuffet over at ikke rapporten er mer konkret om skredfare og hvordan de skal forholde seg.

– Men det virker betryggende når rapporten går ned på enkelthus, sier Torgeir Mørk etter folkemøtet. Han bor i rød sone og har allerede blitt evakuert to ganger.

Folkemøte Longyearbyen

Mer enn 100 møtte for å høre NVEs råd om skredfare og bebyggelse i Longyearbyen.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Men er du skuffet over at rapporten ikke er enda mer konkret?

– Nei, det var vel ikke konkrete tiltak rapporten skulle komme med, sier Mørk.

Hele Nybyen må vekk

Hans Petter Kvaal leder Studentsamskipnaden som har rundt 60 studenter boende i Nybyen som i følge raporten ikke kan brukes til boliger lenger. Han sier de har gode varslingsrutiner. Nå blir oppgaven å finne område til nye boliger, og få på plass finansiering.

– På sikt må vi avvikle alt i Nybyen, sier han.

Konstitutert regionsjef i NVE, Knut Hoseth, presenterte skredrapporten som ingeniørselskapet Multiconsult har laget. Han viste til at det er husene under Sukkertoppen og i Nybyen, pluss to bygg på vestsida av dalen, som vil være utsatt for 100-årsskred. Hoseth understreket at det nå er Longyearbyen lokalstyre som må bruke rapporten i sin arealplanlegging. Så vil NVE som fagmyndighet bidra.

Ikke nødvendig med tiltak nå

Hoseth beroliget folk i Longyearbyen med at det ikke er nødvendig å gjøre noe nå. Og at det er snøskred som er den største truselen.

Arild Olsen på folkemøte

Lokalstyreleder Arild Olsen forklarer hvordan lokalstyret vil bruke skredrapporten.

Foto: Rune N.Andreassen / NRK

Lokalstyreleder Arild Olsen synes folk stilte gode spørsmål. Noen hadde ventet enda mer konkrete svar, men Olsen var godt fornøyd med møtet.

– Jeg skjønner at folk kan føle seg skuffet over rapporten. Men vi i lokalstyret kommer til å bruke den til framtidig arealplanlegging og vurdering av dagens bebyggelse, Arild Olsen.