Folkehøgskole for urfolk uten samer

Nordens første dedikerte utdanning for urfolk er etableret på folkehøgskolen Nord-Norge i Skånland. Ikke en eneste same har søkt.

Folkehøgskolen Nord Norge i Skånland

Nordens første linje for urfolk etablert på Folkehøgskolen Nord-Norge i Skånland.

Foto: Nils Mehren / NRK

Linja starter opp til høsten med elever fra flere forskjellige urfolk verden over.

– Vi har fullt opp linja med elever fra USA, Sør-Afrika, Tanzania, Filippinene og Norge, men ingen samer har søkt. Det sier rektor Rolf Steffensen.

Sametinget er med

Sametingspresident Vibeke Larsen mener de samiske elevene kommer neste år.

Sametingspresident Vibeke Larsen

Sametingspresident Vibeke Larsen oppfordrer unge samer til å søke den nye urfolkslinja neste år.

Foto: Sámediggi/Sametinget

Hun tror kanskje ikke informasjonen har vært god nok.

– Uansett vil jeg oppfordre samisk ungdom til å søke neste skoleår. Sametinget har vært med på å finansiere dette studiet, sier Larsen.

Politikk og aksjonisme

Med Sapmi som utgangspunkt skal det legges til rette for unike møter og engasjerte handlinger i nord og sør, heter det på skolens egen nettside. https://www.folkehogskole.no/skole/nord-norge/facenorth-urfolk-global

Sammen med linjas sørsamiske lærer skal elevene selv sette dagsorden for arbeids- og reisemål, basert på egne erfaringer og opplevde virkelighet.

Fagansvarlig er nylig doktorgradsutesaminerte, Åsa Virdi Kroik.

 Åsa Virdi Kroik

Åsa Virdi Kroik er faglærer på urfolkslinja ved folkehøgskolen Nord- Norge

Foto: Nils Mehren / NRK

– Stikkord for undervisninga er menneskerettigheter, kolonialisering, assimilering og nykolonialisering, men også urfolks historie, kultur, tro, identitet og andre spørsmål knyttet til tradisjonelle levemåter og verdier i brytning med det moderne og urbane.

Åsa er selv same, fra det sørsamiske området i Sverige, der hun er oppvokst i en reindriftsfamilie. De siste årene har hun studert og jobbet mye med internasjonale urfolksspørsmål. Bl.a. har hun skrevet en doktoravhandling, og utgitt flere artikler og bøker.

– Aktivisme er et tema jeg mener er interessant, sier hun.

Hyller linja og dets mål.

Presidentkandidat til sametinget for NSR, Aili Keskitalo, blir engasjert når hun hører hva det nye internasjonale urfolkstudiet skal gi opplæring i.

Aili Keskitalo

Presidentkandidat til sametinget for NSR, Aili Keskitalo, hyller urfolkslinja og dets mål

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Aktivisme handler om sosialt engasjement og jeg tror urfolk og minoriteter rundt om i verden føler et enda mer ansvar for å engasjere seg i saker som er viktige for våre folk, sier Keskitalo.

Hun viser til at de kan ikke ta det som en selvfølge at ting blir ordna opp, fordi storsamfunnet bare bestemmer og ikke husker på at det faktisk finnes urfolk.

Skole viden kjent for spennende studielinjer

Tidligere Soltun, nå folkehøgskolen Nord-Norge, er viden kjent for sin reiselivslinje

banner for folkehøgskolen Nord Norge

Skolen er viden kjent for sin reiselivslinje der de sender elever ut på en slags dannelsesreise til de fjerneste steder

Foto: Nils Mehren / NRK

der de sender elever ut på en slags dannelsesreise til de fjerneste steder. Disse elevene skal også gjennom erfaringsutveksling og reiser og besøk hos urfolk hjemme og ute, vil elevene lære om og engasjere seg i urfolks utfordringer i dag. De vil også utvikle seg selv som påvirkningsaktører innenfor et internasjonalt nettverk og slik kunne påvirke sin egen framtid.

Kommet for å bli

Rektor Rolf Steffensen sier de har etablert linja fordi, folkehøgskolen ligger midt i det markasamiske området i Skånland.

– Det føles rett, men det er synd at ingen elever fra samiske miljøer har søkt seg til den nye urfolkslinja, sier han. Men linja er kommet for å bli, så populær er den.