NRK Meny
Normal

Folk i nord vil ikke gi helt slipp på bilen i byen

Det er i Nord-Norge det er størst motstand mot å redusere bilbruk i byene. Det viser en meningsmåling NRK har fått utført av Norstat.

Mange kan tenke seg mer bilfrie byer

Mange kan tenke seg mer bilfrie byer

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Bilfri sone i sentrum av Harstad er kjempemessig! Det sier Tore Nergård. Han sitter på et nesten bilfritt torg i Harstad. Bak ruller en lastebil over det ellers bilfrie torget.

Vil ha bilfritt sentrum

Kjempemessig med bilfritt sentrum, mener Tore Nergård i Harstad

Foto: Martin Mortensen / NRK

Den skal levere last. Nergård sier det ikke skulle stå på ham om alle måtte parkere utenfor sentrum og ta seg til fots til hjertet av Harstad. Han skiller seg fra de fleste andre i nord.

50 prosent, altså halvparten av de spurte i nord er helt eller delvis uenige i at det bør innføres restriksjoner som gjør at antall privatbiler i norske byer går ned.

47 prosent er helt eller delvis enige i at slike restriksjoner bør innføres.

Slik svarer folk på gata i Harstad

Er glad for tallene

– Det er bra at såpass mange er enige i at det bør bli restriksjoner med biltrafikk i større byer. Vi er for en mer miljøvennlig transportsektor, sier Mikal Nerberg, 1.-kandidat for mlijøpartidet de grønne til Stortinget fra Troms.

Mikal Nerberg, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne Troms

1. kandidat for miljøpartiet de grønne i Troms, Mikal Nerberg gleder seg over at mange vil ha restriksjoner på biltrafikk i større byer.

Foto: Liisa Leesment

– Vi er for en bedre kollektivtrafikk, ikke minst i nord, slik at folk har et alternativ til bilen og det er ikke slik som folk tror at vi er mot bilen, sier han og viser til at det vil ha en bygdemiljøpakke. Det betyr en gunstig leasingordning for Elbil i distriktene. Der det skal være ladestajsjonenr hver 3. mil over hele landet.

Mikal Nerberg vil ikke være konkret på andre byen enn Tromsø og Bodø som bør har restriksjoner på biltrafikk i sentrum, men legger vekt på at folk lettere skal kunne gjøre grønne valg i hverdagen.

Her er mer om meningsmålinga:

https://www.nrk.no/norge/folk-flest-vil-ha-strengere-bilpolitikk-1.13656253

Skiller seg litt fra resten av landet

55 % av velgerne i hele landet sier de er helt eller delvis enig i at det bør innføres restriksjoner som gjør at antall privatbiler i norske byer går ned. Årsaken til det kan være at kollektivtilbudet i byene i nord ikke er så godt som i større byer sørpå. Det svarer folk på gata i Harstad.