Folk i Lenvik ønsker kommunesammenslåing

– Som forventet, sier lenvikordfører Geir-Inge Sivertsen om tommelen opp for kommunesammenslåing.

Finnsnes

Folk i Lenvik vil gjerne at kommunen slår seg sammen med nabokommunene, viser en ny spørreundersøkelse.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Seks av 10 innbyggere i Lenvik er positive til at Lenvik, Berg, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy kan bli én kommune.

Geir-Inge Sivertsen sier at den positive holdninga har kommet frem under folkemøtene som har vært arrangert i Lenvik om temaet.

Lenvik har tidligere inngått en intensjonsavtale med de seks kommunene Lenvik, Berg, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy, og denne lå som basis for spørreundersøkelsen.

Men i de andre Midt-Troms-kommunene har befolkninga stemt mot kommunesammenslåing.

Nasjonal trend

Geir-Inge Sivertsen

Lenvikordfører Geir-Inge Sivertsen tror innbyggerne i andre kommuner er negative til å slå seg sammen med Lenvik fordi de er fornøyde med tjenestetilbudet som gis i dag.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

– Det føyer seg inn i trenden vi ser fra andre kanter av landet, der de største kommunene er mer positive til et sammenslåingsalternativ enn mindre kommuner i det samme alternativet er. Så sånn sett kan vi si at vi følger den nasjonale trenden, sier Sivertsen.

I de små kommunene har ordførerne stilt seg positive til sammenslåingsalternativet, men innbyggerne har talt dem imot. Sivertsen mener det kan skyldes at de folkevalgte har en større innsikt i utfordringene som danner bakteppet for kommunereformen.

– Med den kunnskapen folkevalgte besitter, er det trolig enklere å trekken noen konklusjoner og gi anbefalinger om hva man tror er det beste i fremtiden, sier Sivertsen, som innrømmer at det er en utfordring å formidle helheten i de økonomiske utfordringene som kommunene har, til befolkningen.

– De folkevalgte behandler budsjetter og tjenesteproduksjonen for kommunene og ser hvor utfordringene ligger, mens innbyggerne oppfatter at de får gode tjenester. Da er det vanskelig for dem å ta stilling til endringer når man oppfatter at man har det greit som man har det, sier Sivertsen.

Om undersøkelsen

855 personer i Lenvik er spurt, og 61 % av innbyggerne er «ganske» eller «svært positive» til en sammenslåing mellom de seks kommunene. «Vet ikke»- andelen er på 5 %.

Spørreundersøkelsen ble utført av Opinion i slutten av mai. De med høyere utdanning er i større grad positive til en kommunesammenslåing enn personer med lavere utdanningsnivå. En del av intervjuene ble også gjennomført etter at valgresultatet fra de nabokommunene ble klart, og her viser tallene at dette i liten grad har påvirket innbyggerne i Lenviks holdning til temaet.