NRK Meny
Normal

Folk holdes våkne av flystøy - krever nattero og helgefred

Beboere rundt Tromsø lufthavn blir vekket om natta av støy fra flymotorer som går på tomgang. Bydelsråd klager på bråket.

SAS

Bydelsråd krever støyskjerming på Tromsø lufthavn.

Foto: Petter Strøm

Langnes bydelsråd har sendt klage til både Avinor og Tromsø kommune om at støyproblemene har økt betraktelig de siste årene. Stadig flere beboere ved Langnes klager på flystøy, særlig om natten og på helligdager.

Gunnar Pedersen

Gunnar Pedersen er leder i Langnes bydelsråd.

Foto: NRK

– Det er ikke flytrafikken som plager folk, men flymotorene som går på tomgang i kortere og lengre perioder, sier leder i Langnes bydelsråd, Gunnar Pedersen til NRK.

Beboere har registrert motorstøy opptil tre timer etter midnatt.

Forstår plagene

Lufthavnsjef ved Tromsø Lufthavn, Jonny Andersen har stor forståelse for at støyen fra flyene er både plagsom og forstyrrende.

– Utfordringen er at vi har både luftambulanse og Widerøe her, og det er viktig at selskapene får testet flyene sine. Dette skjer ofte i tiden utenom den daglige flytrafikken, sier Andersen.

Lufthavnsjefen sier at de er svært opptatt av å ha et godt naboforhold, og han vil derfor gjøre sitt beste for at beboerne i området skal oppleve mindre støy fra flyene.

Rusegroper skjermer for støy

Jonny Andersen

Jonny Andersen, lufthavnsjef, Tromsø lufthavn.

Foto: NRK

Ved mange flyplasser i Norge finnes det såkalte rusegroper der flyene blir plassert for å gå på tomgang. Disse gropene er støyskjermende og vil være et godt tiltak i Tromsø, mener bydelsrådet.

– Det er riktig at et alternativ kan være rusegroper slik bydelsrådet er inne på, sier lufthavnsjefen. Problemet er at dette er svært kostbart, og det vil ta år før det kan realiseres. Vi skal nå gjennomgå alle våre prosedyrer for å se om det er noe vi kan gjøre for at vedlikeholdet av flyene skal bli mindre plagsom for naboene.

Bydelsrådet har forståelse for at det er nødvendig med vedlikehold på flyene når de ikke er i trafikk, men de krever at Avinor gjør tiltak som reduserer støyen.