NRK Meny
Normal

Nytt forskningssenter til Tromsø

Olje – og energidepartementet etablerer et Arktisk forsknings- og kompetansesenter i Tromsø.

Polar Pioneer i Tromsø
Foto: Vidar Dons Lindrupsen/ Norsk olje og gass

Forskningen skal foregå i samarbeid med Høgskolen i Finnmark, Universitetet i Stavanger og med andre forskningsmiljøer i utlandet.

Olje– og energiminister Ola Borten Moe sier at den økte petroleumsaktiviteten i nordområdene vil styrkes gjennom økt kunnskap og ny teknologi.

– Økt kunnskap og ny teknologi vil styrke den økende petroleumsaktiviteten i nordområdene. Etableringen av det nye senteret er en milepæl i arbeidet med å bygge kompetanse i Nord-Norge. Søknaden fra Tromsø oppfyller alle de kriterier vi har satt, og det er svært gledelig at arbeidet nå kan starte for fullt, sier Moe.

Flytter kunnskap nordover

Ola Borten Moe

Olje – og energiminister Ola Borten Moe vil flytte petroleumskunnskaper nordover

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Ved å etablere forskningssenteret i Nord-Norge flytter man kunnskaper nordover.

Forskere og næringslivet i nord skal samarbeide om å skape ny kunnskap som er knyttet til de spesielle utfordringene som petroleumsvirksomhet skaper i arktiske strøk, sier olje- og energiministeren.

Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet er sammen om finansieringen av senteret med 50 millioner kroner. Troms fylkeskommune bidrar med 18 millioner. I tillegg skal det være medfinansiering fra næringslivet.

– Norge skal bli ledende på kunnskap om nordområdene. Senteret vil styrke norsk kunnskap om petroleumsaktivitet i Arktis som er et sentralt felt i nordområdearbeidet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Kamp om senteret

Da det ble kjent at senteret skulle etableres i et av de nordnorske fylkene, proklamerte rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø at det ikke ville bli noen kamp mellom fylkene om hvor senteret burde etableres.

I starten ble det gitt inntrykk av at Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Narvik samarbeidet om saka.

– Vi har et godt samarbeid med Universitetet i Nordland og Stavanger, Høgskolen i Finnmark, Harstad og Narvik, sa rektor Aarbakke for knapt et år siden.

LES OGSÅ:

Slik ble det imidlertid ikke. Etter relativt kort tid ble det slutt på samarbeidet og både Narvik og Tromsø posisjonerte seg for å få senteret.