Flytekai på Svalbard skaper politiske bølger

Et nei til et forslag om å få en stor privat flytebrygge i Longyearbyen på Svalbard skaper strid.

Flytekai på Svalbard

Det er en slik flytekai striden står om. Både administrasjonen i lokalstyret og flertallet i teknisk utvalg sier nei til prosjektet i småbåthavna.

Foto: PRIVAT FOTO

– Det er en merkelig begrunnelse vi har fått på avslaget, sier prosjektleder Tore Holand.

Kaia som er planlagt på Svalbard er 28 meter x 19 meter og vil koste tre millioner kroner.

Selskapene bak prosjektet er Henningsen Transport & Guiding AS og Longyearbyen Buss & Taxi AS, som har lange tradisjoner i Longyearbyen.

Trenger kai

– Vi har behov for kaiplass for egen virksomhet, og har derfor planlagt og søkt om rammetillatelse for en flytebrygge. Vi er blitt møtt av motargumenter som er synsing av administrasjonen i lokalstyret. Dette ble fulgt opp av flertallet i teknisk utvalg. Det finnes ikke faglig belegg for avslaget, hevder Tore Holand.

Tore Holand

Tore Holand er prosjektleder for anlegget i Longyearbyen.

Foto: LARS EGIL MOGÅRD / NRK

Han sier at planer om flytekai ikke må blandes inn i diskusjonen om framtidige havneplaner for Longyearbyen. Nå er saka anket til lokalstyret.

De lokale forholdene for den planlagte plasseringa av flytebrygga ved det som kalles Hotellneset er vesentlig bedre for mindre fartøyer enn i småbåthavna ved Bykaia i Longyearbyen.

Dette gjelder både for av/påstigning av passasjerer, for trafikkforhold på land, samt vær- og vindforhold, sier Tore Holand.

– Det haster for oss å få iverksette nødvendige tiltak for å kunne drive effektivt, utvikle vår bedrift og sikre arbeidsplasser og verdiskapning i en vanskelig omstillingstid på Svalbard, der turisme og privat næringsliv er satsingsområder.

Administrasjonen mener at kaia er for stor til å være i småbåthavna, men det avviser Holand.

– Vi kan ikke se at dette er i strid med vedtatt bruk av området.

Ikke nei til privat initiativ

Ingrid Vinje fra Svalbard Venstre ledet møtet da saka ble tatt opp i teknisk utvalg. Flertallet fulgte anbefalinga fra administrasjonen.

– Her går det på størrelse om hvordan en småbåthavn skal se ut, sier Vinje.

Hun forstår skuffelsen over avslaget.

– Det som er vanskelig er at vi ikke ønsker å være et parti, eller et lokalstyre som sier nei til private initiativ på Svalbard. Det er bra at saka kommer opp i lokalstyret, sier Vinje.

Høyre stemte for

Høyres sine to representanter i teknisk utvalg stemte ja til prosjektet, og gikk imot anbefalingen fra administrasjonen om avslag.

– Vi ønsker å støtte opp om privat næringsliv og næringsutvikling, det er noe Longyearbyen har et stort behov for nå. Og da må vi politikere gjøre det mulig å bidra til en positiv vekst for næringslivet, sier Torgeir Prytz i Svalbard Høyre.

Han synes derfor det er trist at Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Venstre ikke ser seg villig til å støtte det.

– Spesielt når det hele begrunnes i et subjektivt definisjonsspørsmål om hva en småbåthavn er.