NRK Meny
Normal

Flyr uten flygeledere

Banak Lufthavn mangler flygeledere.

– Vi har et mindre antall flygeledere ved Banak tårn enn det vi ønsker, og prøver derfor å utnytte de ressursene vi har på en mest mulig effektiv måte, innenfor de kravene som gjelder, sier Jan Østby i Avinors flysikringsdivisjon.

Ingen flygeledere ved avgang

Fra 1.juli ble kravet til reaksjonstid for Forsvarets redningshelikopter skjerpet. Flygeledere på hjemmevakt vil derfor i noen tilfeller ikke rekke fram til tårnet før helikopteret tar av. Problemet med for få flygeledere gjør det ifølge Østby umulig å ha flygeledere på plass 24 timer i døgnet.

– Når vi har færre flygeledere enn ønskelig, vil døgnbemanning av tårnet føre til for stor slitasje på personalet vårt, og derfor har vi bedt om at redningshelikopteret tar av før flygelederen rekker fram til vakt, men de vil lande med bemanna tårn, sier Østby.

Ingen betenkeligheter

Luftfartstilsynet har nå gitt Avinor dispensasjon til dette.Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra Luftfartstilsynet i denne saken, men Avinor ser ingen betenkeligheter med ikke å ha flygeledere på plass når helikopteret tar av.