Flykaptein får ikke jobben tilbake

Flykaptein Ola Giæver tapte saken han anla mot Widerøes Flyveselskap.

Ola Giæver

Salten tingrett ga Widerøe medhold i at det var rett å sette flykaptein Ola Giæver fra Lyngen på bakken.

Foto: Trygve Hongset

Sjefflygeren i Widerøe tok Lyngen-mannen Giæver ut av aktiv flytjeneste fordi han mente dette var nødvendig av flysikkerhetsmessige årsaker.

Ola Giæver, som også er en aktiv investor, hevder at han ble satt på bakken fordi han har ytret seg negativt om selskapet ved flere anledninger.

Salten tingrett avviste dette, og mener at Widerøe hadde full rett til å nekte Giæver å fly.

I dommen heter det: «Retten mener det klart ikke er dekning for påstanden om at vedtaket om å sette Giæver på bakken er en ren hevnaksjon etter hans vitnemål i Tromsø. Det må legges til grunn at Giævers ansettelsesforhold hadde vært til vurdering over en lengre periode før rettssaken startet i Tromsø. Giæver var gitt flere advarsler knyttet til forhold av utpreget flysikkerhetsmessig art. Når han da til media uttalte at arbeidsrettssaken har avlivet hans arbeidsglede samt at rettssaken har spredt frykt blant de ansatte hadde flyvesjefen etter rettens vurdering god og saklig grunn til å sette han på bakken. Det var god grunn for flyvesjefen å frita Giæver for videre flyvninger inntil hans holdninger og motivasjon var nærmere kartlagt».

Salten tingrett har dømt Giæver til å betale 119.300 kroner i sakskostnader som Widerøe har hatt.

Ola Giæver sier til NRK at han mener dommen er feil, og han kommer til å anke til lagmannsretten.