Flyhavarikommisjonen på saken

Statens havarikommisjon for transport setter nå sammen et team som skal jobbe med flystyrten på Svalbard. Direktør William J. Bertheussen sier til NRK at de har tett kontakt med russiske myndigheter.