Flukt fra Forsvaret

Om kort tid vil omlag 100 offiserer i Hærens styrker forsvinne.

Soldater
Foto: Lars Magne Hovtun / SCANPIX

Det anslår Norges Offisersforbund.

De mener grunnen er at disse ikke får fast jobb i Forsvaret, men må være midlertidig ansatt til de er 35 år.

Forsvaret mister svært viktig kompetanse, samtidig som de skal ruste opp. Dette er svært alvorlig, sier områdetillitsvalgt Arne Markus Svendsen.

- Vi er nå kommet til et punkt hvor vi er i ferd med å miste særdeles viktig kompetanse på omtrent alle felt i Forsvaret. Vi er snart i ferd med å nå et bunnivå, hvor vi er i ferd med å miste utrolig viktig kompetanse i løpet av kort tid, sier Svendsen.


- Det er snakk om ingeniørkompetanse, teknikkompetanse og kompetanse i forhold til å utdanne soldater som skal gjøre en svært viktig jobb for Norge i internasjonale operasjoner, fortsetter Svendsen.

Kollektiv oppsigelse


Norges offiseresforbund mener kompetanseflukten fra Forsvaret, som vel og merke har vart noen år, men som bare øker i omfang, skyldes at avdelingsbefal ikke får fast tilsettelse i Forsvaret. Dette fører til at flere og flere fristes til å gå over til faste jobber i det sivilie. Nå er det stor uro innad i avdelinger, og det trues med kollektiv oppsigelse, sier Svendsen.

- Dette skjer blant annet fordi vi har en avdelingsbefalsordning som gjør at vi kvitter oss med denne kompetansen når de fyller 35 år. Svært mange er i ferd med å forlate oss i løpet av kort tid. Fra avdelingsbefalet i Forsvaret får vi klar tilbakemelding om at de ikke kommer til å satse videre. Det er også kommet fra avdelingsbefalet selv, at man vurderer å gå til en kollektiv oppsigelse som en ren protest av forsvarets håndtering av denne situasjonen, sier Svendsen.

På bar bakke

- Samtidig rustes Forsvaret opp igjen?

- Det er jo dette som er det store paradokset her. Vi skal opp med stillinger i Forsvaret. I en slik situasjon ville ingen firma i Norge kvitte seg med denne viktige kompetansen. Men det er vi altså i ferd med å gjøre i Forsvaret i dag. Hvis ingen ser det og tar noen grep, står vi på bar bakke, sier Svendsen.

- Hvilke konsekvenser ser du?

- De avdelingene som nå etterhvert får oppdrag til internasjonale operasjoner sier at de om kort tid ikke vil være i stand til å ta nye oppdrag, avslutter Svendsen.