Flest ulovlige garn i Troms

Nok en gang er Troms fylket som har fått beslaglagt flest ulovlige garn. Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye kan få store konsekvenser for bestanden i flere elver. I år har Statens naturoppsyn (SNO) inndratt 141 garn i Troms, mot 65 i Nordland og 68 i Finnmark. Regional fagansvarlig for lakseoppsynet, Jon Ove Scheie, sier tallene er beklagelige.