NRK Meny

Flest offentlig ansatte i nord

Prosentvis var det flest ansatte i offentlig forvaltning i de tre nordligste fylkene i fjerde kvartal i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt 31,5 prosent av de sysselsatte i Norge jobbet i det offentlige ved utgangen av året. Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning var høyest i Troms med 43,6 prosent, fulgt av Finnmark og Nordland med henholdsvis 42 og 39,9 prosent.