NRK Meny
Normal

Naturvernere bekymret for bjørnebestanden

Med 50 registrerte brunbjørner Finnmark det fylket med flest brunbjørner i landet, fulgt av Hedmark som har 40 individer.

Brunbjørn

Finnmark er det flyket som er flest brunbjørner, og totalt er det registrert 147 bjørner i Norge ifjor.

Foto: Per Løchen, NTB Pluss / Scanpix

Totalt ble det registrert 147 bjørner i Norge ifjor, og det er ti flere enn året før, skriver rovdata.no.

Det ble også påvist bjørn i fylkene Oppland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms. I de fleste fylkene er det små endringer fra året før, men Troms skiller seg ut.

Dobbelt så mange bjørn i Troms

– I Troms er det registrert dobbelt så mange individer som året før, og mye av forklaringen er sannsynligvis at det ble innsamlet mer enn dobbelt så mange prøver i fjor som året før, sier Siv Grete Aarnes, laboratorieleder hos Bioforsk Svanhovd. Totalt er det funent spor etter 12 bjørn i Troms, og ni i Nordland.

I resten av landet er det ikke registrert store endringer i hverken antall bjørner, utbredelsen over landet eller i fordelingen mellom kjønn. Men Rovdata tror ikke nødvendigvis de har funnet alle.

– Vi tror imidlertid ikke at vi lykkes å registrere alle individer som har vært på norsk jord det enkelte år, så resultatene må sees på som minimumstall, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata

Flere kull med bjørnunger

De fire foregående årene har det vært registrert seks kull med bjørneunger, men ifjor var det ett kull mer i landet.

Bestandsmålet til Stortinget er at det skal være 13 kull med bjørneunger i Norge, så det er fortsatt et stykke igjen til det målet.

Av de 147 registrerte bjørnene, er 65 prosent av dem registrert fra før. Totalt var det 51 av bjørnene som ikke var nye i Norge. Noen av individene som ikke er registrert i Norge tidligere er registrert i andre land tidligere - så ikke alle er ukjente bjørner.

– De individene som ikke er kjent fra før er enten ikke fanget opp av tidligere innsamlinger, er unger som er født inn i bestanden eller er individer som har vandret inn over grensen etter innsamlingene året før, forklarer Siv Grete Aarnes.