Veterinærinstituttet i nord består trolig

På Stortinget er det nå flertall for å beholde Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge.

Obduksjon av dyr

Hvis avdelingen i Tromsø legges ned må obduksjon av varmblodige dyr flyttes ut av Nord-Norge.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix

– Det er veldig viktig at vi har denne kompetansen i landsdelen, sier stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen som sammen med Frp og SV har sørget for å redde avdelingene.

Veterinærinstituttet har i dag sitt hovedkontor i Oslo, og skal i 2018 flytte til Ås.

Tove Karoline Knutsen

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap).

Foto: Jon Olav Nesvold / NRK

I forbindelse med en omorganisering vedtok styret i mars 2014 å legge ned laboratoriet og avdelingen i Tromsø og å redusere aktiviteten i Harstad til å gjelde bare havbruk.

Kjerneoppgavene for avdelingene i nord har vært å ivareta havbruk, reindrift og arktisk landbruk, samt å delta i beredskap og forskning knyttet til miljø- og klimaendringer i Arktis.

Beslutningen om nedlegging fikk sterke reaksjoner

– Å legge ned Veterinærinstituttet i Tromsø er en lite fremtidsrettet avgjørelse. Vi har et sterkt biomedisinsk fagmiljø i Tromsø, sa Terje Josefsen ved Veterinærinstituttet i Tromsø den gang.

Også politikere reagerte. Mange mente at det ville bety en alvorlig svekkelse av et kompetent fagmiljø innen arktisk veterinærmedisin, en kompetanse som heller burde styrkes enn svekkes.

Saken ble tatt opp i Stortingets spørretime av SVs representant Torgeir Knag Fylkesnes og i vår leverte Arbeiderpartiet et såkalt representantforslag der de foreslo at man skulle bevare denne kompetansen både i Tromsø og i Harstad.

– Da vi etter hvert skjønte vi at det kunne gå mot nedleggelse av enheten og at landbruksministeren ikke ville redde Veterinærinstituttet i nord fra flytting til Oslo, tok jeg og Øyvind Korsberg (Frp) et grep i lag, sier Knutsen som også berømmer SV's Torgeir Knag Fylkesnes for hans engasjement.

– Uakseptabelt å legge ned

Nå har Stortingets næringskomite enstemmig vedtatt at Veterinærinstituttets avdelinger i nord skal bestå.

I en innstilling fra næringskomiteen til Stortinget ber de «regjeringen sørge for at Veterinærinstituttets kompetanse og virksomhet innen grønn sektor og havbruk i henholdsvis Tromsø og Harstad videreføres.» Saken skal opp i Stortinget 8. desember. Næringskomiteen består av Ap, H, Frp, Krf, Senterpartiet og V.

Knutsen mener dette er svært viktig.

– Vi er mange som har ment at det er helt uakseptabelt at instituttet skal legges ned her nord, vi trenger denne kompetansen i nord. Vi lever i en veldig sårbar landsdel både når det gjelder natur og dyrehelse, sier hun.

Hun tar nå for gitt at landbruksminister Sylvi Listhaug lytter til Stortinget. – Det vil være veldig rart om hun overprøver saken ettersom samtlige partier stiller seg bak det, sier Knutsen.

Leder av næringskomiteen, Geir Pollestad fra Senterpartiet, skriver i en epost til NRK at han er svært glad for at kompentansen bevares i nord.

– Det trengs om vi skal lykkes med å ha et landsbruk i hele landet og øke norsk matproduksjon, sier Pollestad.