Flere unge bruker belte på buss

25 passasjerer og tre sjåfører fikk gebyr for manglende beltebruk da Statens vegvesen kontrollerte 1123 busspassasjerer i Nordland, Troms og Finnmark i forrige uke. Vegvesenet er fornøyd med at de yngre passasjerene er blitt flinkere til å ta på seg beltet i bussen, sier Ann Synnøve Elvevoll i Statens vegvesen, region nord. Flesteparten av kontrollene ble utført i høyhastighetsveger, der fartsgrensen er over 60 kilometer i timen.