NRK Meny
Normal

Flere søker seg til UiT – men færre vil bli ingeniører

Årets søkertall viser at stadig flere ønsker å studere ved UiT Norges arktiske universitet, men også at færre unge søker seg til ingeniørfag.

Mottaksprogrammet ved UiT

Rekordmange har søkt høyere utdanning til høsten i landet. UiT får også flere søkere i år enn i fjor.

Foto: Ute Vogel

Til sammen 5 551 studiesøkere har i år et studium ved UiT som førstevalg, viser tallene fra Samordna Opptak som ble presentert onsdag.

Det betyr en økning på 7 prosent, i forhold til sammenlignbare tall fra i fjor. Da er det tatt hensyn til at 243 studieplasser i Finnmark bare har opptak annethvert år, skriver UiT.no.

Anne Husebekk

Rektor ved UiT, Anne Husebekk er fornøyd med årets søkertall.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Tallene viser at vi befester den sterke posisjonen vi har som studiested i nord, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Nesten 128 000 personer har søkt høyere utdanning til høsten. Det er 8000 flere søkere enn i 2014, og tidenes høyeste søkertall.

(Se tabell som viser de mest populære studiene ved UiT lenger ned i saken)

Nedgang i oljesektoren

Søkertallene viser at færre unge søker seg til ingeniørfag. På nasjonalt nivå viser søkertallene at maritime fag går tilbake med 12 prosent i år.

Ingeniørutdanningen innen prosess- og gassteknologi har i år den største nedgangen av alle studiene ved UiT, på 64 prosent.

– Dette er en direkte respons på nedgangskonjunkturen som denne sektoren er inne i, sier Husebekk.

En større interesse er det derimot for utdanninger innen akvamedisin, bioingeniør og fiskeri- og havbruksvitenskap. Også sykepleierutdanningen er populær, noe som også speiles på nasjonalt nivå.

De mest populære studiene ved UiT

Jus

565 søkere

Sykepleierutdanning

467 søkere

Medisin

451 søkere

Psykologi, årsstudium

389 søkere

Ledelse, nettbasert

319 søkere

Fortsatt stor interesse for Finnmark

For studietilbudene i Finnmark er interessen spesielt stor. Der er økningen på til sammen 13 prosent.

Campus Alta har i år 434 førstevalgssøkere, som er ti flere enn i fjor. Det til tross for at de desentraliserte studiene i barnevern og sosialt arbeid ved Finnmarksfakultetet ikke har opptak i år.

– Det er gledelig å se at interessen for å studere i Finnmark fortsatt er stor, etter økningen vi opplevde i kjølvannet av at UiT og Høgskolen i Finnmark fusjonerte i august 2013, sier Husebekk.

I tillegg til søkertallene fra Samordna Opptak, gjennomføres det lokale opptak ved UiT og her er det rundt 4000 som har søkt.