Flere satser på vinterturisme

I takt med stadig økende interesse for vinteropplevelser i nord, har etableringa av reiselivsbedrifter økt betraktelig i tromsøregionen siste årene. Visit Tromsø har nå 220 medlemmer, og fortsatt er det bedrifter som ikke inngår i samarbeidet. Bare det siste året har Visit Tromsø fått så mange som 15 nye reiselivsbedrifter innenfor sitt samarbeid bare det siste året.