NRK Meny

Flere saker til jordskifteretten

Finnmark jordskifterett har vært nødt å få hjelp fra jordskifteretten i Nord-Troms for å ta unna alle sakene de fikk inn i fjor. De avsluttet 30 saker i 2014, og har liggende 58 krav som venter på, eller er under behandling. Finnmark må derfor også i 2015 hente inn hjelp fra jordskiftedommere i nabofylket til å behandle saker.