Flere melder om dyr som lider

Stadig flere sender bekymringsmeldinger til Mattilsynet om dyr som lider. Antallet bekymringsmeldinger til Mattilsynet region Nord økte i fjor med 20 prosent sammenliknet med året før. Veterinær og regionsjef Hege Osen sier folk er blir mer bevisste på at dyr skal ha det bra, og at det er blitt enklere å varsle.