NRK Meny
Normal

Flere kan få avdekket kreftrisiko med ny test

Om kort tid vil det være mulig å undersøke for feil i flere gener enn det som har vært tilbudt tidligere. Dermed kan flere som har høy risiko for å utvikle blant annet brystkreft forebygge på et tidlig stadium.

Radiumhospitalet i Oslo
Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Nina Strømsvik

Leder for kompetansesenter for arvelig kreft ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Nina Strømsvik, vil tilby den nye gentesten til flere enn de som får tilbud om gentesting i dag.

Foto: Margrete Strømsvik

– Personer med mange tilfeller av brystkreft i familien får snart tilbud om gentesting som kan si om brystkreften er arvelig. Det sier leder for kompetansesenter for arvelig kreft på Universitetssykehuset Nord-Norge, Nina Strømsvik.

Tilbudet skal gis til pasienter ved sykehus i alle helseregionene. Laboratoriet ved UNN har fått utstyret for slik gentesting i hus, men det gjenstår noe arbeid før de er klare til å utføre testene.

Gir informasjon om kreftrisiko

Siden den nye gentesten ikke bare kan påvise flere genfeil som kan forårsake brystkreft, men også gi informasjon om risiko for å utvikle andre typer kreft, gis det først en genetisk veiledning på sykehuset.

– Genetisk veiledning gis for at pasientene selv skal ta en avgjørelse om hva de ønsker å vite, understreker Strømsvik.

De vil også få informasjon om hvilke kontrollopplegg og andre tiltak som kan iverksettes dersom man får påvist en genfeil.

Vil tilby testen til flere

Kvinner under 50 år med brystkreft har i flere år blitt tilbudt genetisk test for arvelighet ved å undersøke de to brystkreftgenene BRCA1 og BRCA2. Men nå er det nasjonal enighet i fagmiljøene om å utvide tilbudet til også å gjelde kvinner opp til 60 år, mens de behandles for brystkreft.

Mellom fem og ti prosent av brystkrefttilfeller og enkelte tilfeller av eggstokkreft skyldes arvelige genfeil i BRCA1 og BRCA2. Disse gis en annen behandling enn ikke-arvelig brystkreft og bør dermed kartlegges. BRCA1- og BRCA2-genfeilene fører også ofte til at kvinner som opererer bort kreftvev i ett bryst også velger å fjerne vev i det andre for å forebygge.

– Det anbefales også at kvinnene med genfeilen fjerner eggstokkene når de kommer over en viss alder og har fått de barna de ønsker seg, sier Strømsvik.

Må fylle kriterier

Ikke alle vil kunne be om en genetisk test for kreftrisiko. Noen kriterier må være fylt, som at man har en nær slektning med eggstokkreft eller som fikk brystkreft før hun fylte 60. Også personer fra familier med høy hyppighet av brystkreft anbefales å få genetisk veiledning gjennom Kompetansesenter for arvelig kreft for å vurdere om de skal gentestes.

– Men ikke alle kommer fra så store familier at arvelighet kan kartlegges. Derfor ønsker vi å tilby testen til flere, sier Strømsvik.

Tilbudet om utvidet gentest med undersøkelse av andre gener enn BRCA1 og BRCA2 vil ikke bli gitt rutinemessig til kvinner med brystkreft under 60 år, men tilbudt kvinner med brystkreft som har stor opphopning av brystkreft i familien.