Flere i jobb

I Troms er det 2 prosent arbeidsledige, og det er 1.8 prosent færre ledige sammenlignet med oktober i fjor. Til sammen er 1725 personer uten jobb i fylket. Troms skiller seg ut fra resten av landet med stabile forhold på arbeidsmarkedet. Bygg- og anleggsbransjen går fremdeles godt, og det samme gjelder for yrker innen barne- og ungdomsarbeid.
Sesongvariasjoner i fiskeindustrien fører til noen permitteringer, og dette gir utslag på ledigheten, melder NAV Troms.