Flere hundre 6-åringer er ikke modne nok til å begynne på skolen

– Det kan være tøft å innrømme at barnet ditt bør vente ett år med å starte på skolen, men for mange kan det være til god hjelp, sier leder for PPT i Tromsø, Rolf Øistein Barman-Jensen.

Disse barna har skolesekkene klare til skolestart

Denne uken starter skolen opp igjen etter sommerferien, men noen barn som skulle startet i førsteklassen må vente ett år.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Denne uken starter mange spente seksåringer, eller kommende seksåringer, på skolen. Men ikke alle i skolealder begynner på skolen i år.

– Som oftest er det barn som er født seint på året som får utsatt skolestart. De kan være umodne for alderen og ha andre tilleggsvansker. Som regel er det barn som allerede har vært inne i vårt system, sier Rolf Øistein Barman-Jenssen, enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Tromsø kommune.

Rolf Øistein Barman-Jenssen

Rolf Øistein Barman-Jenssen, enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Tromsø kommune, sier at de har veldig god erfaring med utsatt skolestart.

Foto: Petter Strøm / NRK

Tallet på seksåringer som tar et ekstra år i barnehagen har vært jevnt i Norge de siste årene. I Tromsø kommune mottar de årlig mellom åtte og ti søknader fra foreldre som ønsker å utsette skolestarten for barna sine.

Seksåringer i barnehagen

2012

2013

2014

2015

2016

Antall seksåringer i norske barnehager

386

407

366

345

345

Utdanningsdirektoratet har ikke tall for hvor mange som søker eller får innvilget utsatt skolestart. Men de har tall over antall seksåringer som går i barnehagen det året de egentlig skulle startet på skolen.

– En del foreldre er selvfølgelig redde for at barna deres kan bli stigmatisert dersom de starter på skolen ett år seinere enn andre på deres alder. Vi tenker heller at det kan være like stigmatiserende å bli hengende etter på skolen fra den første dagen, og at det kan følge deg gjennom hele utdanningsløpet. I tillegg kan det være ødeleggende for motivasjonen for å lære, sier Barman-Jenssen.

For tidlig å starte som seksåring?

Barman-Jenssen forteller at et av målene med utsatt skolestart er å unngå at for mange elever må få spesialundervisning for å kunne følge med i utdanningen.

– Det er skolens plikt å legge til rette for hver enkelt elev. Dersom det blir svært mange elever med slike behov, kan det bli vanskelig for skolene å håndtere. For mange kan som sagt utsatt skolestart føre til at de barna ikke har behov for tilrettelagt undervisning når de først starter på skolen. Det er en de tingene vi ser på i vår vurdering, sier han.

Antall elever som får spesialundervisning

Skoleår

Antall elever

Prosent av den totale elevmassen

2016/17

49 366

7,8

2015/16

49 258

7,9

2014/15

49 627

8

2013/14

50 977

8,3

2012/13

52 723

8,6

Pedagogikkprofessor ved Høgskulen i Volda, Peder Haug, uttalte nylig til barnehage.no at det pedagogiske opplegget i førsteklassen har for mye fokus på formelle læringssituasjoner, og får støtte av flere pedagoger.

– Er det for tidlig å starte på skolen det året du fyller seks?

– Både ja og nei. Vi ser at det er en del elever som sliter med å håndtere den skolen som møter dem i førsteklassen. Det kan som sagt føre til manglende mestring og motivasjon, og at elever får problematisk adferd fordi de sliter med å finne seg til rette, sier Rolf Øistein Barman-Jenssen.

– Men selv om vi kanskje ser en dragning mot tradisjonell skole i førsteklassen, er veldig mange skoler oppmerksomme på akkurat dette, og tilpasser undervisningen deretter.