Flere gang-og sykkelveier

For å få bygget flere gang- og sykkelveier, kan det bli aktuelt å gå bort fra Statens vegvesen sine faglige anbefalinger. Det er Samferdselsdepartementet som gjennom et prøveprosjekt ønsker å finne ut om dette kan være en løsning. Fylker og kommuner som er interesserte i å delta, må ta kontakt med KS innen første februar.