NRK Meny
Normal

Flere finnmarkskommuner med høy gjeld: – Sliter om renta går opp

I Finnmark er det Vadsø, Sør-Varanger, Nordkapp og Båtsfjord som har mye gjeld i forhold til inntekt. – Går renta opp, vil kommunene slite, sier Riksrevisjonen.

Jens Betsi

Rådmann i Vadsø Jens Betsi.

Foto: Arnstein Jensen/NRK

Store investeringer i skole og helsetilbud i Vadsø, har ført kommunen inn på Riksrevisjonens liste over kommuner med faretruende høy gjeld.

Riksrevisjonen har utarbeidet en rapport og trukket fram kommuner som vil være åpne mål for renteøkning, på grunn av lite inntekter, høy gjeld og ingen penger på bok.

Høy gjeld

– De har minus 0,6. Det vil si at de har brukt opp alle pengene og litt til. De har ingen reservefond av betydning, sier Johansen.

Sånn lese ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johansen, gjelden og inntekten til Vadsø kommune. I 2013 hadde kommunen, sammen med tre andre Finnmarks-kommuner, urovekkende høy gjeld. De hadde ingen driftsinntekter eller lagt av noen ekstra penger.

Det gjør kommunen spesielt sårbar hvis renta skulle øke. Da kan enten kommunen kompensere dårlige tider med høyere vann, avløp- og renovasjonsgebyr for befolkningen. Eller at det kuttes i tilbudet – for eksempel sykehjemsplasser.

Vadsø morgen

Vadsø er en av flere kommuner i Finnmark som har mye gjeld.

Foto: Erik Lieungh

Høy investeringsaktivitet

I Vadsø kommune, forklarer rådmann Jens Betsi, den høye gjelden slik.

– Årsaken er at vi har hatt en høy investeringsaktivitet i mange år. Vi har nytt helsebygg, nye skoler og god kommunal infrastruktur. Det forklarer gjeldsnivået, sier Betsi.

Han mener kommunen på denne måten er i stand til å redusere kostnadsnivået sitt, ved at de har mindre vedlikehold på for eksempel skole. Tidligere hadde Vadsø tre skoler. En var fra 50-tallet og trengte mye reparasjoner. Med alle de store investeringene på plass, så kan nå kommunen starte arbeidet med å betjene gjelda. Hvis politikerne er enig med rådmannen.

Men Betsi ønsker ikke å avdramatisere gjeldsnivået. De nye, framtidsrettet investeringer, gjør kommunen sårbar.

– Får vi en betydelig endring i renta så blir dette et enda større økonomisk problem for Vadsø kommune, sier Betsi.