NRK Meny

Flere etablerer seg i Hammerfest

Eni Norge har tildelt en inspeksjonsskontrakt for Goliat-plattformen med selskapet DNV GL AS. Dette er verdens største skips- og offshore klassifiseringsselskap. Selskapet har i dag en avdeling i Harstad, men vil nå vurdere å flytte personell til Hammerfest. Også selskapets underleverandør, ApplusRTD, vil etablere et lokalkontor i Hammerfest i løpet av det første året, går det fram av en pressemelding fra ENI Norge.