Flere enn i fjor fikk skoleplass

Totalt 5795 søkere i Troms har fått tilbud om å gå på videregående opplæring denne høsten. Dette er 101 mer enn i fjor. Totalt i Norge har mer enn 177 000 søkere fått tilbud om plass. Dette er omtrent 90 prosent av dem som har søkt, og blant søkere til 1. året har et flertall fått førstevalget sitt, opplyser Utdanningsdirektoratet.