Flere avvik på tankanlegg

Miljødirektoratet har avdekket flere avvik ved inspeksjon på Nord Oljes tankanlegg i Skjervøy.
Blant annet er ikke vurderingen av miljørisiko god nok, og selskapet har heller ikke dokumentert at de har en beredskapsplan. Selskapet har fått frist til 1. desember med å rette forholdene. Miljødirektoratet har hatt tilsvarende inspeksjoner på tankanlegg over hele landet, og har avdekket mangler ved rundt 80 prosent av de inspiserte tankene.