Flerbrukshall på Storelva utsettes

Bygginga av den nye flerbrukshallen på Storelva blir utsatt, skriver iTromsø. Årsaken er at anbudene på byggingen ble langt dyrere enn Tromsø kommune hadde budsjettert med. Byrådet har derfor valgt å gå inn for en løsning der blant annet bibliotek, ungdomshall og kafé blir droppet fra planene. Planene om flerbrukshallen må legges ut på anbud på nytt, men byrådet håper på byggestart allerede våren 2017, skriver avisa. Storelva skole er den eneste skolen i kommunen som fortsatt står uten egen gymsal.