Flengende kritikk mot Tromsø kommune

En fersk revisjonsrapport mener kommunen ikke har håndtert problemene rundt flyktningtjenesten på en akseptabel måte.

Montasje Rådhuset i Tromsø

Det var flere varsler om kritikkverdige forhold rundt kommunens flyktningtjeneste som førte til at KomRev Nord foretok en full gjennomgang av hvordan varslene ble behandlet i kommunen.

Foto: NRK

Gjennom flere år har ansatte, og tidligere ansatte i flyktningtjenesten i Tromsø, meldt fra om det de mente var svært kritikkverdige forhold. Men til tross for varslingene, ble det ingen bedring, viser en revisjonsrapport fra KomRev NORD.

Ny gransking

KomRev NORD er et interkommunalt revisjonsselskap som er etablert for å utføre en helhetlig revisjon av kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, offentlige stiftelser, kirkelige regnskaper og legater.

Rolleiv O. Lind, banksjef Nordea

Leder i kontrollkomiteen i Tromsø kommune, Rolleiv Lind, sier at kritikken fra revisorene er svært alvorlig.

Foto: Ken-Are Bongo / NRK

Etter at Tromsø kommune selv laget en rapport, og tok tak i problemene i flyktningtjenesten, ble det bestilt en egen rapport fra KomRev Nord.

Revisorene har kommet til at ansvarlige ledere i Tromsø kommune har håndtert henvendelsene med påstander om kritikkverdige forhold i flyktningtjenesten på en måte som i liten grad har vært i tråd med gjeldende regelverk.

Rapporten slår også fast at kommunen på en rekke punkter ikke har oppfylt kriteriene for hvordan slike saker skal behandles.

– Svært alvorlig

Kommunens kontrollkomité har behandlet rapporten, og konkluderer med at det som kommer fram er svært alvorlig.

– Dette er så alvorlig at når kommunestyret får de dette, kommer politikerne til å gi beskjed til den administrative ledelsen om å sette i verk tiltak og å rydde opp. Det sier lederen for kontrollkomiteen, Rolleiv Lind.

– Det var jo lenge slik at kommunens flyktningtjeneste ble framstilt som et glansbilde, sier Lind. Slik var jo ikke situasjonen, og det må bety at mye ble sopt under teppet. Det manglet jo ikke varsler om at mye var galt, sier han.

– Ledelsen burde ha grepet fatt i varslene, men de er ikke blitt registret og arkivert slik som de burde, sier lederen i kontrollkomiteen.

Og nettopp dette med en skikkelig registrering og arkivering av varslene, får kommunen kraftig kritikk for i den nye rapporten.

Må ordne opp raskt

Hva krever dere nå at kommunen skal gjøre?

– Det må etableres skikkelige rutiner, slik at alle meldinger om kritikkverdige forhold blir tatt imot på en forsvarlig måte. Disse må registreres og håndteres seriøst, slik at en kan gripe inn mot feil og mangler, sier han.

– Vi har gitt kommunen frist til 31. januar neste år med å komme med en tilbakemelding, men arbeidet med å rette opp forholdene må begynne straks, sier han. Kritikken dreier seg i hovedsak om svakheter på systemnivå, selv om det også er noen navngitte personer som blir kritisert, sier Rolleiv Lind.