Fiskeridirektoratet: – Hvalungen er fri

– Den har trolig kommet seg løs selv, sier leder for sjøtjenesten. Til sammen 10 personer har deltatt i en risikofylt redningsaksjon for å redde en knølhval.

Redningsaksjon hval

En oransje blåse er festet i hvalungen for å bremse farten. Flere blåser må til, før Fiskeridirektoratet kan nærme seg de store dyrene.

Foto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet, politi og havforskere, til sammen 10 personer, befinner seg fortsatt ute på Reisafjorden i Nord-Troms.

Bakgrunnen for aksjonen er at hvalungen har viklet seg inn i tauverk fra et fiskeredskap. Dette har siden onsdag ettermiddag hengt etter hvalen.

Midt på dagen torsdag opplyser Fiskeridirektoratet at de har observert hvalungen uten fiskeredskapene.

– Den har trolig kommet seg løs selv. Vi har hele tiden observert den gjennom satellittsender, og når vi fant den i Reisafjorden i dag hadde den ikke lengre redskaper på seg, sier Fiskeridirektoratets leder for sjøtjenesten Rolf Harald Jensen.

Til sammen 30–40 meter tauverk satt fast i og ble slept av kalven.

Redningsaksjonen som ble satt i gang er komplisert, og på mange måter svært risikofylt. Det er få timer med dagslys, og hvalen risikerte å dø.

Fiskeredskaper kan skade og være en alvorlig trussel for hvalen. Samtidig fryktet Fiskeridirektoratet at det lange tauet kunne utgjøre en fare for dykkere og båttrafikken i området.

– Vi ber om at folk får arbeidsro. At folk vil være til stede og synes dette er spennende har vi forståelse for, men folk vil at vi skal lykkes må vi få arbeidsro, sa Fiskeridirektoratets leder for sjøtjenesten Rolf Harald Jensen tidligere i dag.

Fiskeridirektoratet redningsaksjon hval

Fiskeridirektoratet leder operasjonen fra båten «Eir», og har fått bistand også av kolleger i fartøyet «Rind».

Foto: Fiskeridirektoratet

Risikofylt operasjon: Slik skulle hvalungen befris

Fiskeridirektoratet ledet operasjonen fra båten «Eir», og ryddet området for andre båter og hvalturister. Også en annen båt fra Fiskeridirektoratet kom til for å bistå operasjonen.

Dykkere fikk beskjed om å komme seg opp og holde seg borte fra havet.

Rolf Harald Jensen

Rolf Harald Jensen er seksjonssjef i Sjøtjenesten hos Fiskeridirektoratet region Nord.

Foto: Fiskeridirektoratet

– Vi vil heller ikke gå i vannet, men nærme oss rolig i mindre båter. Dette er store dyr, og sikkerheten til våre folk er det viktigste, sa Jensen da operasjonen startet.

Onsdag ble det festet en blåse til kalven i et forsøk på å bremse farten.

Knølhvalen kan bli opptil 15 meter og veie 30 tonn, og den fullvoksne knølhval-moren fulgte ved siden av ungen sin, i tillegg til flere andre hvaler.

I forsøket på å skjære redskapene løs planla mannskapene å feste flere blåser for å bremse kalven.

Slik ville de forsiktig nærme seg fra en mindre båt for å se om de kunne befri den fra fiskeredskapene, ved hjelp av en kniv.

300 spekkhoggere i området

De siste ukene har en rekke turister og skuelystne tatt turen til sundet utenfor Skjervøya, i håp om å få se hval.

Spekkhoggere, knølhval og finnhval er stadig observert i området.

Hvalforsker Audun Rikardsen

Hvalforsker og marinbiolog Audun Rikardsen.

Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

Hvalforsker Audun Rikardsen anslår at det er cirka 300 spekkhoggere der ute.

Det er silda som bestemmer når hvalen kommer, ettersom hvalen følger og spiser silda. Rikardsen har vært på Skjervøy for å satellittmerke spekkhoggere, som overvåkes gjennom Whaletrack-prosjektet.

Da han ble kjent med at en hvalunge hadde satt seg fast, fikk han satt et satellittmerke på kalven. Dette for at Fiskeridirektoratets sjøfolk skal kunne følge hvalen og ha håp om å fjerne redskapene.

De siste dagene har det blitt rapportert om hvaler langs store deler av kysten av Troms og Finnmark. Kari Schibevaag fikk denne uken nærkontakt.