NRK Meny
Normal

Fiskeriarbeidere som henne kan bli erstattet av maskiner

Norway Seafoods vil erstatte folk med maskiner i filetproduksjonen. Et pilotanlegg kan bli en realitet i Finnmark i løpet av et år.

Filetproduksjon

Ifølge en fersk Sintef-rapport kan halvparten av de ansatte i fiskeindustrien forsvinne. Her fra Norway Seafoods i Vardø i Øst-Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Fiskeindustribedriften Norway Seafoods vil erstatte folk med maskiner i filetproduksjon ved sine anlegg.

I løpet av neste år kan et pilotanlegg med fileteringsroboter være i drift i Finnmark.

Per Gunnar Hansen

Per Gunnar Hansen, Norway Seafoods.

Foto: Arnstein Jensen/NRK

Det vil bety færre ansatte, sier produksjonsdirektør Per Gunnar Hansen i Norway Seafoods.

– Dette med vannskjæreteknologi, andre måter å skjære ut fileten på, er veldig modent og klart til å kunne håndteres. Vi tror det gir grunnlag for å etablere et pilotanlegg i Norge til neste år, der man tar i bruk teknologien for filetproduksjon, sier Hansen.

Han tror på bedre lønnsomhet, utbytte og kvalitet, men også fornying i bransjen.

– Jeg tror også det kan tiltrekke seg nye talenter og litt annen type kompetanse inn i en næring som absolutt trenger fornying, sier Hansen.

Må redusere ansatte

Skal Norge ha en lønnsom fiskeforedlingsindustri i fremtiden må anleggene styres av maskiner, fastslo Sintef i en rapport i oktober. Det betyr at halvparten av dagens ansatte kan forsvinne.

Nå kan Norway Seafoods, et av Europas største selskaper innenfor hvitfiskindustri, allerede fra neste år ha det første såkalte robotanlegget på plass. Deretter kan flere følge.

– Jeg tror vi må være åpne å si at med denne teknologien så vil det være noen færre ansatte enn det vi har på anleggene i dag, men det er altfor tidlig å si hvor få det blir, sier Hansen.

Skeptisk

Alf E. Jakobsen

Ordfører Alf E. Jakobsen (Ap).

Foto: Allan Klo

Det er langt fra musikk i ørene til Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen (Ap), som lenge har sett at stadig færre av kommunens innbyggere sysselsettes i industrien.

– Jeg tror vi også må tenke på menneskene i dette. Hvis vi bare skal ha en mekanisert og teknologisk fiskeindustri, så tror jeg vi taper arbeidsplassene på kysten. Da kunne du like gjerne gjort dette her hvor som helst. Jeg tror vi må se på utvikling av de produktene som krever mennesker i arbeid, sier han.

Friste ungdom

Norway Seafoods har tro på at fileteringsroboter kan friste ungdom med teknologiutdanning til foredlingsindustrien.

– Det kan være teknologer, prosessorienterte folk. Jeg tror dette er arbeidsplasser som for ungdommen vil være mer lukrative enn tradisjonelle arbeidsplasser, sier Norway Seafoods-direktør Per Gunnar Hansen.