Fiskere krever utsettelse

Et trettitalls fiskere rundt Ullsfjorden leverte tirsdag inn krav til fylkesrådet om å utsette behandlinga av oppdrettslokalitetene Lubben og Korsnes i Karlsøy. Fiskerne hevder at rettighetene deres til fiskeplassene blir tatt fra dem, og ber om at saka behandles i henhold til urfolksretten.

Leverte krav om utsettelse
Foto: Laila Lanes / NRK