NRK Meny
Normal

– Vi sier ja til oppdrett, men i lukka anlegg

Det sier leder i Tromsø Fiskarlag, Paul Olaisen. I høringsuttalelsen til ny kystsoneplan for tromsøregionen, går fiskerne imot de fleste forslagene til nye områder for oppdrett.

Fiskarlaget Nord

– Kystsoneplanen er ikke basert på kunnskap, mener rådgiver, Cecilia Rockwell, i Fiskarlaget Nord.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Under sterk tvil mener vi at 5 av de 12 forslagene til nye lokaliteter kan godtas. De 5 er egentlig for mye de også. For oppdretterne har ikke kontroll på forurensning, lakselus, rømming og arealbruk, sier Paul Olaisen.

– Ikke god nok kunnskap

Kystsoneplanen som har vært på høring omfatter Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Målselv. Uttalelsen fra blant andre Fiskarlaget Nord skal behandles i Tromsø området regionråd før utkastet til planen behandles i Troms Fylkeskommune.

– Hovedproblemet med kystsoneplanen er at den ikke er basert på god nok kunnskapsbasert. Når vi ser på villfisknæringen så er det der et veldig sterkt krav om et "føre var prinsipp" som vi ikke finner her, sier Cecilia Rockwell.

Hun er rådgiver i Fiskarlaget Nord.

Truer rekefelt

Fiskarlaget Nord mener at mesteparten av områdene som er foreslått er innenfor fjordlinja for vern av kysttorsk. Mange av lokalitetene er også i sterkt konflikt med blant annet viktige gytefelt for sei og hyse, gode fiskefelt for uer, sild, lodde, samt viktige rekefelt. (Myndighetene skjerpet vern av kysttorsken i 2010 på grunn av sviktende bestand ifølge Fiskeridirektoratet.)

Rekefiske

Illustrasjonsfoto

– Problemet med det er at vi ser oppdrettsnæringa bruker mye kjemikalier og at det øker. Forskning viser at slike kjemikalier påfører skader på skalldyr, sier Rockwell.

«Det er hevet over enhver tvil at å sjanse med utslipp fra akvakultur vil få katastrofale konsekvenser for økosystemet og næringsstruktur. Å vedta lokaliteter uten forskningsbasert kunnskap om hvordan og i hvor stor grad drift av oppdrettsanlegget påvirker økosystemet er uforsvarlig og uansvarlig »

Ja takk begge deler

Leder i Tromsø Fiskarlag, Paul Olaisen, sier at det har vært bred enighet blant fiskerne om denne uttalelsen om kystsoneplanen.

– Må ikke også dere godta at det blir mer oppdrett i fjordene?

– Jo og vi vil ha mer oppdrett, vi ser at oppdretterne trenger mer plass. Men det er under forutsetning av at det starter et troverdig arbeid med å få det her i lukka anlegg, sier Olaisen.