NRK Meny
Normal

Fisken skremmes bort av seismikkskyting

Fiskerne i Øst-Finnmark hevder at seismikkskytingen i Barentshavet skremmer vekk fisken, og får støtte fra forskere.

torsk

Torsken i Barentshavet blir skremt bort fra områdene hvor det drives med seismikkskyting.

Foto: Joachim S. Müller / Flickr.com

– Det skal snart starte et fløytlinefiske fra Vardø til Honningsvåg, hvor en stor del av kystflåten skal drive aktivt. Blir denne sesongen spolert, er det ikke bare en tragedie for fiskerne, men også for landanleggene, sier fisker Odd Bjarne Esbensen til NRK.

Et titalls oljeselskaper skal i sommer gjennomføre omfattende undersøkelser av havbunnen på et område på størrelse med Finnmark i Barentshavet.

De lokale fiskerne kan fortelle at fisken forsvant over natta da seismikkskytingen ble satt i gang.

– Det går et klart skille. Vi kan gå fra null kilo til hundre kilo over en halv sjømil. Du kan nesten sette rett linje på det, sier fisker Stein Rushfeldt til NRK.

Fiskerne i Øst-Finnmark er bekymret for at fisken skremmes bort av seismikkskyting i Barentshavet.

Fiskerne i Øst-Finnmark er bekymret for at fisken skremmes bort av seismikkskyting i Barentshavet.

Forsker bekrefter

Professor ved Havforskningsinstituttet, Egil Ona, bekrefter at seismikkskytingen jager fisken fra de aktuelle områdene.

– Det foregår mye seismikkskyting i Barentshavet for tiden, og alle forsøkene er det gitt tillatelse til. Men når fiskerne selv rapporterer om fiskeflukt, er det stor sannsynlighet for at det faktisk er slik, sier Ona til NRK.

Havforskningsinstituttet har også registrert at fisken skremmes av seismikkskyting. De er en av instansene som blir spurt om råd når det søkes om tillatelse til å gjennomføre seismikkskyting.

– Hvis det ikke skal gjøres i områder med gyting eller gytevandring, gir vi som oftest tillatelse, sier Ona, som understreker at fisken som regel kommer tilbake til områdene.

– Hvor lang tid det tar avhenger av hva fisken bruker områdene til. Er det et beiteområde, og det er like mye mat ved siden av, så blir fisken gjerne værende der.

– Hvordan kunne denne fiskeflukten vært unngått?

– Dersom vi ikke hadde tillatt like mange seismikkskytinger ville vi nok unngått en flukt i så stor grad. Men det er svært store mengder torsk i Barentshavet nå, og det vil de merke over hele havet.

Savner informasjon

Fiskerne hevder også at de ikke har fått god nok informasjon om seismikkskytingen i området.

– Det er ikke gitt noen informasjon fra oljeselskapene til fiskerne om seismikkskytingen, slik oljeselskapene etter regelverket er forpliktet til å gjøre, hevder Odd Bjarne Esbensen.

Eldbjørg Vaage Melberg, pressekontakt i Oljedirektoratet, avviser kritikken.

–- Alle seismiske innsamlinger blir kunngjort på våre nettsider, både før og under prosessen. Jeg vet at Statoil, som gjennomfører seismikkskytingen som omtales i denne saken, har vært i dialog med fiskerne, og at de skal ha vært enige om at det ikke ville være til hinder for kystfisket, sier hun.

Havnekapasiteten i Kirkenes er sprengt av båter på jakt etter olje i Barentshavet.