Fisk for elleve milliarder

De offisielle tallene viser at omsetningen til Norges Råfisklag i 2016 endte på hele 11,5 milliarder kroner, opp fra forrige topp på 9,7 milliarder i 2015.Av dette sto norske fiskere for 9,1 milliarder, opp fra 7,8 milliarder året før. Både totalt og for norske fiskere er dette nye toppnoteringer.

Merkevaren Skrei
Foto: Jan Harald Tomassen / NRK