Fire milliarder til Evenes

Forsvaret skal bygge for 4 milliarder kroner for å oppruste Evenes flystasjon. Stasjonen skal bli framskutt base for de nye kampflyene og de nye maritime overvåkningsflyene. Byggearbeidene starter 23. juni 2019, og skal være ferdig i 2021. Forsvarsbygg satser på norsk og lokal arbeidskraft, fordi det vil ta for lang tid å sikkerhetsklarere utenlandske bygningsarbeidere. Når basen er ferdig, kommer det til å være stasjonert 300 soldater og 700 ansatte i forsvaret der.