NRK Meny
Normal

Fire ble skadd i møteulykke med feltvogn - nå skjerpes reglene i Forsvaret

De nye restriksjonene setter ned forbud mot å bruke feltvognene utenfor øvingsområde, fordi de ikke har setebelte.

Ulykke

MØTEULYKKE: En feltvogn og en lastebil var involvert i en møteulykke i september i år. De fire passasjerene i feltvognen ble skadet i hendelsen.

Foto: Forsvaret

Sist uke trådte de nye sikkerhetsreglene rundt beltebruk i kraft. De går blant annet ut på at det nå er satt et forbud mot administrativ transport av usikret personell på offentlig vei. Avdelingene må derfor erstatte bruken av feltvogner med leiebil og buss.

I tillegg senkes fartsgrensen fra 50 til 40 i tilfeller hvor personell transporteres usikret, samt at det bør brukes hjelm og vest de gangene personellet ikke er sikret.

Hærens hovedverneombud Thomas Norman Hansen uttalte til NRK i oktober at usikret personelltransport ikke er forsvarlig i 2017. Han sier til Forsvarets Forum at han nå er fornøyd med regelendringene.

– Jeg er fornøyd med at vi nå får et forbud mot administrativ transport med usikret personell og at vi får ned hastigheten. Vi har også erfaring med at bruk av hjelm gir færre skader, sier Norman Hansen.

Feltvogn uten sikkerhetsbelter skal fortsatt tillates i skyte- og øvingsfelt og militærleirer.

Ble skadet

Sikkerhetstiltaket er på grunn av at en feltvogn var involvert i en møteulykke med en Scania lastebil, i september i år.

Fire soldater fra Setermoen satt usikret bak i feltvognen da bilen kolliderte med en militær lastebil på glatt føre. De to førerne av feltvognen kom fysisk uskadet fra hendelsen, men fire passasjerene i feltvognen ble skadet, og fraktet til sykehus.

Forsvarets Forum opplyser om at forbudet om å blande usikret personell og materiell i samme kjøretøy opprettholdes, men at det innføres restriksjoner mot å trekke henger når passasjerene sitter bak i feltvognen.

Flere endringer

Det nye regelverket har på få uker rukket to høringsrunder. I tillegg til strengere beltebruk av usikret personell, hastighetsendring og restriksjoner mot å trekke henger, er også påbudet om piggdekk endret.

– Avdelingssjefer kan vurdere bruk av piggfrie dekk, men at alle feltvogner skal ha både godkjente vinterdekk og godkjente sommerdekk, skriver Forsvarets Forum.

Denne endringa skyldes at utviklingen av piggfrie dekk har kommet langt siden reglene ble lagd.

De nye sikkerhetsreglene vil gjelde som en prøveordning frem til 1. juni neste år. Da vil en analyse av hendelser og effekt avgjøre om tiltakene vil bli videreført.

For kostbart

Hæren har lenge ønsket seg nye feltvogner, men et slikt innkjøp ligger et stykke frem i tid.

Forsvarets Forum skriver i en artikkel at fordi de militære feltvognene er fra 1984, hjelper det lite med et beltepåbud som kom i etterkant.

I 2010/2011 ble det undersøkt om topunkts belter kunne ettermonteres, men når passasjerene sitter sidelengs ble konklusjonen at et belte bare ville gjøre vondt verre. Tre eller firepunkts belte ble funnet for kostbart.